Aktualności


Powstaje Polska Grupa Nasienna

Podczas Targów FERMA w Łodzi swoją działalność oficjalnie zainaugurowała Polska Grupa Nasienna – inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych. Grupa stawia sobie za cel zwiększenie udziału nasion polskich odmian na rynku krajowym i zagranicznym poprzez m.in. promocję polskiej genetyki i budowanie świadomości znaczenia polskich nasion wśród rolników.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy  zaangażują się we wspólną inicjatywę.

Priorytety Polskiej Grupy Nasiennej zostały również przedstawione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zadeklarowało otwartość na dialog w celu wypracowania płaszczyzny do współpracy.

Polskie firmy nasienne oferują rodzimym rolnikom materiał siewny, który ze względów biologicznych i ekonomicznych najlepiej odpowiada potrzebom lokalnego rynku rolnego – mówi Przemysław Sowul, przedstawiciel Polskiej Grupy Nasiennej. – Wiedza i doświadczenie polskich hodowców roślin sprzyja odbudowie znaczenia polskich odmian na rynku europejskim. Podkreślić trzeba, jak dużą rolę pełnią producenci kwalifikowanego materiału siewnego – rolnicy korzystając z wiedzy ekspertów otrzymują pewny materiał wysokiej jakości, gwarantujący bezpieczeństwo i wydajność plonów. Posiadając tak duży potencjał oraz sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe, polskie nasiennictwo powinno odbudować pozycję Polski jako czołowego  producenta nasion traw w Europie.

Do końca lat 80. Polska była jednym z największych producentów i eksporterów nasion traw w Europie. Dzisiaj ok. 50 proc. nasion traw na naszym rynku pochodzi z impor­tu. Wysokiej jakości materiał siewny nowych odmian to nośnik postępu biologicznego, który jak podaje MRiRW odpowiada w ok. 60 proc. za wzrost plonowania upraw roślin.

Wysoka efektywność uprawy polskich odmian to rezultat wieloletnich badań nad jakością i jak najlepszym dopasowaniem odmian do lokalnych warunków – dodaje Witold Sapiński, reprezentujący Polską Grupę Nasienną. – Postęp w tej dziedzinie będzie możliwy, gdy przedsiębiorstwa hodowlane pozyskają na ten cel odpowiednie środki. Podstawą do ich uzyskania jest zwiększenie popularności i promocja tych odmian w kraju i zagranicą przy szczególnym uwzględnieniu ich wysokiej konkurencyjności.

Jak podkreślają przedstawiciele grupy, zwiększenie udziału nasion polskich odmian o 5 proc. względem odmian zagranicznych w skali dwóch, trzech lat, byłoby satysfakcjonującym wynikiem. Polska posiada olbrzymi kapitał społeczny, który należy wykorzystać. Doświadczenie producentów i wiedza oparta na technologii, jak również potencjał naukowy i hodowlany przy odpowiednim marketingu daje szansę na ekspansję eksportową krajowych firm nasiennych.

Polska Grupa Nasienna na targach FERMA w Łodzi

W dniu 17 lutego o godzinie 10:00 podczas konferencji na Targach FERMA w Łodzi Polska Grupa Nasienna oficjalnie zainicjuje swoją działalność. Podczas spotkania członkowie nowej inicjatywy zrzeszającej polskich producentów nasion zaprezentują postulaty i cele Grupy. Przedstawiciele Grupy będą mówić o szansach i zagrożeniach dla rozwoju polskiego rolnictwa oraz działaniach planowanych przez PGN na rzecz rozwoju polskich odmian nasion.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą działalność Polskiej Grupy Nasiennej:

Jaka jest przyszłość polskiego rolnictwa?

Genetyka, nauka, współpraca – inicjatywa na rzecz promocji i rozwoju polskich odmian nasion
Targi FERMA 2018 w Łodzi 17 lutego, godzina 10:00 sala D, EXPO Hala
Polską Grupę Nasienną reprezentować będą przedstawiciele firm członkowskich:
  • Witold Sapiński , Kalnas Sp. z o.o.
  • Przemysław Sowul, Sowul&Sowul Sp. z o.o.
  • Zbigniew Manias, Firma Nasienna Granum Sp. J.
  • Michał Gawroński, Agronas Sp. z o.o.
Do udziału w konferencji zapraszamy wystawców zainteresowanych potencjalną współpracą, odwiedzających targi FERMA oraz przedstawicieli mediów i wszystkie osoby związane z rynkiem nasion. W celu potwierdzenia obecności prosimy o wysłanie wiadomości mailowej o treści „Akredytacja” na adres: biuro@polskagrupanasienna.pl