Aktualności

Susza głównym tematem spotkania w HR Bartążek

W dniach 21-22 czerwca w siedzibie Hodowli Roślin Bartążek Grupa IHAR odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Grupy Nasiennej i sekcji traw Polskiej Izby Nasiennej. Dominował temat suszy i sposobów zapobiegania jej skutkom w przyszłości. Uczestnicy podkreślali...

Oświadczenie PGN w sprawie protestu rolników w Warszawie

Czarny rynek jest zagrożeniem dla producentów nasion kwalifikowanych i wpływa niekorzystnie na efekty uzyskiwane np. w produkcji pasz objętościowych. Jesteśmy zgodni, że niezbędne jest wypracowanie nowych metod kontroli towarów wwożonych do Polski oraz sprzedawanych na rynkach nieprofesjonalnych, targowiskach i internecie.

Polska Grupa Nasienna na targach FERMA w Łodzi

W dniu 17 lutego o godzinie 10:00 podczas konferencji na Targach FERMA w Łodzi Polska Grupa Nasienna oficjalnie zainicjuje swoją działalność. Podczas spotkania członkowie nowej inicjatywy zrzeszającej polskich producentów nasion zaprezentują postulaty i cele Grupy....