Artykuły

Oświadczenie PGN w sprawie protestu rolników w Warszawie

Czarny rynek jest zagrożeniem dla producentów nasion kwalifikowanych i wpływa niekorzystnie na efekty uzyskiwane np. w produkcji pasz objętościowych. Jesteśmy zgodni, że niezbędne jest wypracowanie nowych metod kontroli towarów wwożonych do Polski oraz sprzedawanych na rynkach nieprofesjonalnych, targowiskach i internecie.

Rolnictwo wymaga zrównoważonego myślenia

W polskim rolnictwie rządzi wygoda -– mówi dla Polskiej Grupy Nasiennej prof. Cezary Purwin z Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W diecie zwierząt rolnicy również coraz częściej decydują się na prostsze rozwiązania, które w długiej perspektywie mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe gospodarstwa, a przede wszystkim na zdrowie każdego z nas.

Rolnictwo wymaga zrównoważonego myślenia

W polskim rolnictwie rządzi wygoda. Produkcja – jak w każdej dziedzinie przemysłu – jest coraz bardziej zautomatyzowana i zaawansowana technologicznie. W 80-90 procentach dużych gospodarstw produkcyjnych funkcjonuje zmechanizowany, zamknięty system żywienia krów. W...

Aktualności

 • Warto kontraktować trawy nasienne
  Według danych z UE od dwóch lat obszar uprawy traw nasiennych w Polsce stale się powiększa i jest to trend właściwy oraz korzystny. W dobie ogólnoświatowego wzrostu produkcji zbóż szczególnie w Rosji i na Ukrainie, uprawa traw nasiennych staje się ciekawą i opłacalną alternatywą. […]
 • Należy rozszerzyć zakres upraw objętych monitoringiem suszy
  Polska Grupa Nasienna dołącza do postulatów o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy o użytki zielone – Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie opracowania metodologii szacowania szkód na użytkach zielonych, które dotychczas nie były objęte monitoringiem – deklarują członkowie PGN. […]
 • Trawy przetrwały suszę lepiej niż zboża
  Zakończyły się żniwa traw nasiennych. W tym roku zbierano trawy z blisko 30 000 ha. Plony są na średnim poziomie, co oznacza, że trawy przetrwały suszę lepiej niż zboża. […]
 • Naukowcy szukają sposobów na suszę
  Według prognoz demograficznych ONZ do połowy tego stulecia rolnictwo będzie musiało wykarmić już około 10 miliardów ludzi. […]
 • Naukowcy chcą stworzyć rośliny odporne na suszę
  Mimo że w Polsce nie prowadzi się badań nad produktami GMO na szeroką skalę, technologowie żywności wykorzystują genetykę do wprowadzania na rynek nowych odmian. […]