O Grupie

Polska Grupa Nasienna

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Celem działań Grupy jest dążenie do rozwoju polskiej branży nasiennej i umacnianie pozycji rodzimych producentów na rynku ogólnokrajowym i zagranicznym. PGN reprezentuje interesy gospodarcze prywatnych podmiotów zrzeszonych w Grupie w zakresie promocji polskich nasion, ich efektywności i korzyści dla polskiego rolnictwa wynikających z ich stosowania. Zadaniem Grupy jest prezentowanie wspólnego stanowiska rodzimych producentów wobec organów państwowych, mediów i konsumentów.

Inicjatorami i pierwszymi członkami Grupy są firmy współpracujące z Hodowlą Roślin Bartążek, a wśród nich:
  • Sowul&Sowul Sp. z o.o.,
  • Centrala Nasienna Kalnas Sp. z o.o.,
  • Agronas Sp. z o.o.
  • Firma Nasienna GRANUM Sp. J.

Priorytetami Polskiej Grupy Nasiennej
są działania:

E

promocja polskich nasion

ich efektywności względem produktów oferowanych przez zagranicznych producentów
E

wsparcie polskiego rolnictwa

przez zwiększanie udziału polskich producentów nasion w rynku
E

współpraca z organizacjami branżowymi i państwowymi

w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa
E

edukacja polskiego społeczeństwa

propagowanie korzyści wynikających ze stosowania polskich nasion traw
E

rozwój polskiego rynku rolnego

Polska Grupa Nasienna chce poprzez swoje działania zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Ochrona interesów rodzimych producentów nie tylko umożliwi rozwój przedsiębiorstw, ale przyczyni się do poprawy jakości upraw i żywności w Polsce.

Dlaczego wybieramy polskie nasiona?

Od nasiona wszystko się zaczyna. Trawy stanowią najcenniejszą część runi łąk i pastwisk w żywieniu przeżuwaczy, tworzą pozytywny element krajobrazu oraz pełnią rolę bariery ochronnej dla środowiska naturalnego. To jakie nasiona zostaną zasiane zależy jakość plonów i wytworzonych z nich surowców, a ostatecznie jakość produktów jakie otrzymają klienci.

Polskie nasiona to:

E

wysoka efektywność upraw

którą gwarantuje odpowiednie dopasowanie nasion do warunków atmosferycznych (wysoka skuteczność w zakresie mrozoodporności)
E

bezpieczeństwo dla rolników

dzięki budowaniu popytu na polskie produkty
E

rozwój polskiego rolnictwa

wsparcie polskich producentów jako istotny element rozwoju krajowego rynku rolnego
E

wsparcie dla polskiej gospodarki

poprzez utrzymanie miejsc pracy i zwiększanie dochodu polskich przedsiębiorców
E

odpowiedzialności za polski produkt

jego promocję na krajowym i zagranicznym rynku, obecność oraz udział w sprzedaży
E

inwestycje w zaawansowaną genetykę

które zapewniają wysokopłatne miejsca pracy dla rozwiniętych technologii
E

badania jakości

umożliwiające realną  kontrolę i weryfikację towarów spoza Polski i spoza UE.